Dokumentacja hydrogeologiczna
 
 
 
     Dokumentacja hydrogeologiczna to opracowanie obrazujące wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną inwestycją. Opracowanie jest niezbędne w związku z regulacją formalno-prawną dotyczącą m.in. wykonywania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, podejmowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, ustalaniem zasobów i właściwości wód podziemnych, projektowaniem inwestycji hydrotechnicznych itp.
    Nasi specjaliści zapewnią Państwu kompleksowe wykonanie zarówno dokumentacji hydrogeologicznej jak i poprzedzającego ją projektu robót geologicznych.

    Więcej informacji dotyczących dokumentacji hydrogeologicznych uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.