Gospodarka odpadami
 
 

     Wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami reguluje m.in. ustawa o odpadach. 
 
     Wykonujemy kompletne dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami do pozwoleń/zezwoleń dotyczących:
 
- wytwarzania odpadów;
- przetwarzania odpadów;
- zbierania odpadów;
- transportu odpadów.
 
    Oferujemy również opracowania w zakresie sprawozdawczości w gospodarce odpadami i opakowaniami, np.:
 
- zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- sprawozdanie o wysokości  należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1);
- sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań (OPAK-1);
- sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2);
- sprawozdanie o masie wywiezionych o masie opakowań (OPAK-3).
 
     Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.