Engepro Sp. z o. o.
 
 
   
      Engepro Sp. z o. o. to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska. Firma rozpoczęła działalność w 2015 roku i dynamicznie się rozwija, zdobywając kolejnych zadowolonych Klientów. Oferujemy opracowania i dokumentacje w zakresie ochrony środowiska takie jak: wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, operaty wodnoprawne, operaty ochrony powietrza, dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, dokumentacje hydrogeologiczne, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, sprawozdania dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, raporty do bazy KOBiZE, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Naszym niewątpliwym atutem jest wysoka skuteczność i elastyczne podejście do potrzeb Klienta.
 
    Dysponujemy specjalistycznym, branżowym, licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym pracę naszych specjalistów. 
 
    W naszej ofercie znajdzie Państwo również akredytowane badania i pomiary wody, ścieków, powietrza, hałasu, gleby i odpadów. Świadczymy także usługi w zakresie badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (BHP). W zakresie specjalistycznych badań i pomiarów współpracujemy z uprawnionymi i rzetelnymi Partnerami na terenie całego kraju.
 
 
     Informacje zawarte na stronie internetowej Spółki nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 
 
     Engepro Sp. z o.o. otrzymuje od swoich Klientów wiele listów referencyjnych w związku z wykonanymi dokumentacjami i innymi usługami. Otrzymane od Klientów referencje udostępniamy na życzenie.
 
 
 
Dane firmy:
Engepro Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka  31
00-511 Warszawa
NIP: 7010488395
REGON: 361684071
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000561432
Kapitał zakładowy: 10 200,00 zł
 
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
06 1090 1753 0000 0001 3063 2019