Pomiary i badania akredytowane
 
 

     Engepro Sp. z o. o. oferuje Państwu szeroki zakres akredytowanych badań i pomiarów, w tym:
 
- badania wody i ścieków w zakresie mikrobiologii i fizykochemii;
- pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza;
- pomiary hałasu;
- badania gleby
- badania odpadów;
- badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

    Nasze usługi obejmują kompleksowe wykonawstwo tj. dojazd, pobór próbek, analizę laboratoryjną, sporządzenie i wysłanie sprawozdania z wynikami badań. W zakresie specjalistycznych badań i pomiarów współpracujemy z uprawnionymi i rzetelnymi Partnerami na terenie całego kraju.
 
    Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty zapraszamy do kontaktu.